گزارش عملکرد قرارگاه جهادی معبری به آسمان

گزارش عملکرد 10 ساله قرارگاه جهادی معبری به آسمان در قسمت های اردوهای جهادی به نقاط محروم ، برنامه های فرهنگی ، اجتماعی ، آموزشی و پزشکی

 

گزارش عملکرد اردویی دریک نگاه

ردیف عنوان برنامه تعداد نفرات نفراردو/ نفربرنامه سال برگزاری مکان
1 اردوی جهادی 35 525 تابستان 87 خراسان جنوبی
2 اردوی جهادی 43 645 نوروز89 کرمانشاه
3 اردوی راهیان نور جنوب 130 650 نوروز89 خوزستان
4 اردوی مشهد 125 625 تابستان89 خراسان رضوی
5 اردوی جهادی 167 2505 تابستان89 کرمانشاه
6 اردوی جهادی 158 2370 نوروز90 کرمانشاه
7 اردوی راهیان نور جنوب 130 650 نوروز90 خوزستان
8 اردوی مشهد 155 775 تابستان90 خراسان رضوی
9 اردوی جهادی 197 2955 تابستان90 کرمانشاه
10 اردوی راهیان نورغرب 170 850 تابستان90 ایلام
11 اردوی جهادی 249 3735 نوروز91 کردستان
12 اردوی راهیان نورجنوب 171 855 نوروز91 خوزستان
13 اردوی مشهد 175 875 تابستان 91 خراسان رضوی
14 اردوی جهادی 264 3960 تابستان 91 کرمانشاه
15 اردوی راهیان نورغرب 175 875 تابستان 91 کرمانشاه
16 اردوی جهادی 242 3630 نوروز 92 کرمانشاه
17 اردوی راهیان نور جنوب 175 875 نوروز 92 خوزستان
18 اردوی مشهد 231 1155 تابستان 92 خراسان رضوی
19 اردوی جهادی 229 3435 تابستان 92 کرمانشاه
20 اردوی راهیان نور شمال غرب 172 860 تابستان 92 کردستان
21 اردوی جهادی 189 2835 نوروز 93 کرمانشاه
22 اردوی راهیان نورجنوب 210 1050 نوروز 93 خوزستان
23 اردوی مشهد 252 1260 تابستان 93 خراسان رضوی
24 اردوی جهادی 177 2655 تابستان 93 کرمانشاه
25 اردوی راهیان نورشمال غرب 252 1260 تابستان 93 آذربایجان غربی
26 اردوی جهادی 183 2745 نوروز 94 کرمانشاه
27 اردوی راهیان نورجنوب 400 2000 نوروز 94 خوزستان
28 اردوی مشهد 130 650 تابستان 94 خراسان رضوی
29 اردوی جهادی 188 2256 تابستان 94 کرمانشاه
30 اردوی راهیان نور شمال غرب 210 1050 تابستان 94 کردستان،آذربایجان
31 اردوی جهادی 230 2760 نوروز 95 کرمانشاه
32 اردوی راهیان نورجنوب 150 750 نوروز 95 خوزستان
33 اردوی مشهد 100 500 تابستان 95 خراسان رضوی
34 اردوی جهادی 95 950 تابستان 95 کرمانشاه
35 اردوی راهیان نور شمال غرب 210 750 تابستان 95 کردستان،آذربایجان
36 اردوی جهادی 98 980 نوروز 96 کرمانشاه
37 اردوی راهیان نورجنوب 150 750 نوروز 96 خوزستان
38 اردوی مشهد 84 420 تابستان 96 خراسان رضوی
39 اردوی جهادی 90 900 تابستان 96 کرمانشاه
40 اردوی راهیان نور شمال غرب 150 750 تابستان 96 کردستان،آذربایجان
41 اردوی جهادی 130 1300 نوروز 97 کرمانشاه
42 اردوی راهیان نورجنوب 150 750 نوروز 97 خوزستان
43 اردوی مشهد 84 420 تابستان 97 خراسان رضوی
44 اردوی جهادی 90 900 تابستان 97 کرمانشاه
جمع کل 6.984 هزار 58.0611 هزار 44برنامه

 

 

گزارش عملکرد اردویی و برنامه های یکروزه دریک نگاه

 

ردیف عنوان برنامه تعدادبرنامه نفراردو/ نفربرنامه نفرروز
1 کوهپیمایی شبانه 30کوهپیمایی 40 1200
2 بازدید از موزه عبرت 2مورد 45 90
3 استخر 400برنامه 40 16000
4 آقاعلی عباس (ع) 2اردو 80 160
5 اعزام زائران ودسته عزادری به حرم امام خمینی (ره) 5اعزام 120 600
6 اردوی زیارت مرقد حضرت معصومه (س) 30اردو 80 2400
7 برگزاری یادواره شهداء 5یادواره 1000 5000
8 برپایی نمایشگاه 10نمایشگاه 5000 50000
9 راه اندازی ورزش هفتگی فوتسال 1200سانس 20 4000
10 برگزاری پیاده روی شبانه ویژه(نوجوانان وجوانان) 10برنامه 200 2000
11 برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی 20جشنواره 1000 20000
12 برگزاری رژه موتور سواری 3برنامه 40 120
13 برگزاری همایش ماهواره وادیان 4همایش 1500 6000
14 برپایی ایستگاه جذب وفرهنگی وصلواتی 20ایستگاه 1000 20000
15 برگزاری دوره آموزشی پینتبال 20دوره 30 600
16 برگزاری دوره آموزشی راپل 5دوره 30 150
17 برگزاری اعتکاف 3برنامه 250 200
18 برگزاری حلقه صالحین 500حلقه 20 10000
جمع کل 1.267 هزار 10.445 هزار 23.520 هزار

 

گزارش عملکرداجرای پروژه های عمرانی دریک نگاه

ردیف عنوان پروژه وضعیت استان بخش/شهرستان روستا
1 مسجد 100% خراسان جنوبی فردوس کجه
2 مسجد 100% کرمانشاه فیروزآباد بوژان
3 مسجد 100% کرمانشاه فیروزآباد چنار
4 مسجد 100% کرمانشاه فیروزآباد گرگاوان
5 مسجد 100% کرمانشاه فیروزآباد طاویران
6 مسجد 100% کرمانشاه فیروزآباد سرجوب
7 مسجد 100% کرمانشاه فیروزآباد دیون
8 مسجد 100% کرمانشاه فیروزآباد گلیانه علی باقر
9 مسجد 100% کرمانشاه فیروزآباد ده موسی
10 پایگاه بسیج 30% کرمانشاه فیروزآباد سرجوب
11 پایگاه بسیج 100% کرمانشاه فیروزآباد ده موسی
12 خانه عالم 100% کرمانشاه فیروزآباد سرجوب
13 مسجد 100% کرمانشاه فیروزآباد دوردشت
14 ترمیم مدرسه 100% کرمانشاه فیروزآباد انارک
15 زورخانه 100% کرمانشاه فیروزآباد گلیانه علی باقر
16 خانه عالم 100% کرمانشاه فیروزآباد وینه
17 غسالخانه 100% کرمانشاه فیروزآباد وینه
18 خانه عالم 100% کرمانشاه فیروزآباد دیون
19 ترمیم مدرسه 100% کرمانشاه فیروزآباد دیون
20 مسجد 100% کرمانشاه فیروزآباد میدان
21 ترمیم مدرسه 100% کرمانشاه فیروزآباد سرین
22 مسجد 100% کرمانشاه فیروزآباد گلیل
23 مسجد 100% کرمانشاه فیروزآباد سرین
24 مسجد 100% کرمانشاه فیروزآباد پلکانه
25 خانه نیازمند 100% کرمانشاه فیروزآباد سرین
26 سرویس بهداشتی 100% کرمانشاه فیروزآباد سرین
27 سرویس بهداشتی 100% کرمانشاه فیروزآباد سرین
28 ترمیم مدرسه 100% کردستان سردشت زوران
29 ترمیم مدرسه 100% کردستان سردشت بیوران اولیا
30 ترمیم مدرسه 100% کردستان سردشت بیوران سفلی
31 ترمیم مدرسه 100% کردستان سردشت اشکول آباد
32 سرویس بهداشتی 100% خوزستان دزفول سرتنگ
33 سرویس بهداشتی 100% خوزستان دزفول تپی
34 مسجد 100% خوزستان دزفول آبیدسره2
35 تکمیل مسجد 100% خوزستان دزفول آبیدسره1
36 سرویس بهداشتی 100% خوزستان دزفول آبیدسره2
37 ترمیم منزل خانواده بی بضاعت 100% تهران اسلامشهر نظام آباد
38 ترمیم منزل خانواده بی بضاعت 100% تهران اسلامشهر حسین آباد
39 ترمیم منزل خانواده بی بضاعت 100% تهران احمدآباد گلدسته
40 ترمیم منزل خانواده بی بضاعت 100% تهران اسلامشهر محمدیه
41 ترمیم منازل خانواده های بی بضاعت 100% تهران اسلامشهر قلعه سیمون
42 ساخت مدرسه سه کلاسه شهید شفیعی 100% کرمانشاه بخش فیروزآباد کرمانشاه

گزارش عملکرد بهداشت ودرمان دریک نگاه

ردیف عنوان برنامه نوع پزشکی تعداد نفرات نام پزشک مکان
1 ویزیت وطرح درمان دندان پزشکی 8000 یزدان پناه واکبرزاده مناطق محروم
2 کشیدن دندان های قدامی، خلفی وعقل دندان پزشکی 4500 یزدان پناه واکبرزاده مناطق محروم
3 کشیدن دندان های شیری،خلفی وقدامی دندان پزشکی 800 یزدان پناه واکبرزاده مناطق محروم
4 جراحی ریشه یا دندان های نرم(همراه با فلاپ وبخیه) دندان پزشکی 400 یزدان پناه واکبرزاده مناطق محروم
5 جراحی ریشه یا دندان های رفته دراستخوان(همراه با فلاپ وبخیه) دندان پزشکی 100 یزدان پناه واکبرزاده مناطق محروم
6 بازکردن آبیشه داخل دهان دندان پزشکی 50 یزدان پناه واکبرزاده مناطق محروم
7 ترمیم دندان دائمی با کاپوزیت نوری دندان پزشکی 200 یزدان پناه واکبرزاده مناطق محروم
8 ترمیم دندان دائمی با آمالگام دندان پزشکی 150 یزدان پناه واکبرزاده مناطق محروم
9 ترمیم دندان شیری با کامپوزیت نوری دندان پزشکی 80 یزدان پناه واکبرزاده مناطق محروم
10 ترمیم دندن شیری با آمالگام دندان پزشکی 75 یزدان پناه واکبرزاده مناطق محروم
11 عصب کشی دندان یک کاناله دندان پزشکی 30 یزدان پناه واکبرزاده مناطق محروم
12 عصب کشی دندان دوکاناله دندان پزشکی 10 یزدان پناه واکبرزاده مناطق محروم
13 استفاده ازپین دلفل کانال و بیلدآپ کامل تاج دندان با کامپوزیت نوری دندان پزشکی 9 یزدان پناه واکبرزاده مناطق محروم
14 فیشورسیلانت تراپی داندان های شیریو دائمی افراد زیر 12سال دندان پزشکی 4850 یزدان پناه واکبرزاده مناطق محروم
15 جرمگیری وساژدوفک دندان پزشکی 2650 یزدان پناه واکبرزاده مناطق محروم
16 ویزیت ومعاینه مامایی 423 حسینی مناطق محروم
17 ویزیت ومعاینه عمومی 9000 ابراهیمی وپاشایی مناطق محروم
18 انجام عمل فوق تخصصی 12 طبق معرفی ستاد تهران
19 انتقال 4کودک توسط هلی کوپتر به بیمارستان عمومی 4 طبق معرفی ستاد کرمانشاه
جمع کل 31.343 هزار 10 پزشک

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن

بلوک تبلیغ حذف شد

با غیرفعال کردن مسدودکننده تبلیغات از ما حمایت کنید