چشم انداز حرکت های جهادی

چشم انداز حرکت های جهادی در افق 1404 هجری شمسی

 

با توکل به خداوند متعال و عنایات حضرت بقیه اللله العظم (عج) و تلاش همه مسئولین و عموم مردو در راستای تحقق آرمان ها و جشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ف حرکت های جهادی در افق 1404 به قله ذیل دست خواهد یافت :

شبکه ای فراگیر ، پویا ، منسجم و مردم نهاد از نیروهای مومن و کارآمد در راستای حاکمیت فرهنگ مبتنی بر الگوی زندگی جهادی ویژگی عرصه های پش روی حرکت های جهادی در چشم انداز 1404

  • فرهنگ جامعه : تحقق شبکه پویا ، منسجم و مردم نهاد در راستای فرهنگ سازی تفکر و روحیه جهادی در همه سطوح اجتماعی
  • سیاست جامه : حاکمیت اندیشه کارآمدی نظام اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی و برخوردار از مجموعه وسیعی از مدیران جهادی ، هم طراز انقلاب اسلامی
  • اقتصاد جامعه : حاکمیت گفتمان عدالت خواهی و شکستن حصرهای طبقاتی
  • بینش افراد : برخوردار از سرمایه های انسانی بصیر ، تربیت یافته براساس شناخت عمیق نسبت به اندایشه های توحیدی و حوادث اجتماعی
  • گرایش افراد : برخوردار از سرمایه های انسانی ، مومن ، مسئولیت پذیر ف دارای احساس عمیق به مدا و سرشار از انگیره های معنوی
  • رفتار افراد : برخوردار از سرمایه های انسانی با توانمندی های علمی و عملی در عرصه های فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی

راهبردهای کلان حرکت های جهادی

 

راهبرد کلان اول : تلاش در راستای حاکمیت اندیشه های اصیل اسلامی

راهبرد کلان دوم : تلاش در راستای ارتقای سطح معنوی جامعه

راهبرد کلان سوم : طراحی و ترویج الگوی زندگی جهادی در راستای ارتقای فرهنگ جهادی جامعه

راهبرد کلان چهارم : تلاش در راستی دستیابی به قله های علمی

راهبرد کلان پنجم : تربیت مدییران کارآمد بر اساس الگوی زندگی جهادی و انقلابی

راهبرد کلان ششم : تلاش در راستای حاکمیت اندیشه های کارآمدی نظام اسلامی و ولایی در عرصه داخلی و بین الملل

راهبرد کلان هفتم : فراهم کردن بسترهای فرهنگی لازم برای تحقق عدالت اقتصادی

راهبرد کلان هشتم : توانمند سازی مناطق کم برخوردار

راهبرد کلان نهم : تلاش در راستای تحکیم مبانی اندیشه دینی همه افراد

راهبرد کلان دهم : تلاش در راستای تعمیق ایمان قلبی به باورهای توحیدی

راهبرد کلان یازدهم : معرفی و تحلیل جریانات و حوادث تاریخی جهت تطبیق با شرایط کنونی

راهبرد کلان دوازدهم : تلاش در راستای دستیابی افراد به تحلیل صحیح از حوادث روز جامعه

راهبرد کلان سیزدهم : معرفی تحلیلی جریانات معاند داخلی و خارجی

راهبرد کلان چهاردهم : تلاش در راستای گسترش روحیه بندگی و روحیه ارتباط معنوی با خداوند

راهبرد کلان پانزدهم : تلاش جهت کگاهش انگیزه های مادی در زندگی روز مره افراد

راهبرد کلان شانزدهم : گسترش و تقویت روحیه مسئولیت پذیری در همه افراد

راهبرد کلان هفدهم : گسترش و تقویت علاقه عمومی به خدمت رسانی

راهبرد کلان هجدهم : تلاش در راستای نهادینه شدن رفتارهای ارزشی در همه افراد

راهبرد کلان نوزدهم : تلاش در راستای نهادینه شدن روحیه همت ، تلاش و خدمت

راهبرد کلان بیستم : فراهم سازی فرصت کسب تجربه و توانمند سازی افراد

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن

بلوک تبلیغ حذف شد

با غیرفعال کردن مسدودکننده تبلیغات از ما حمایت کنید