معرفی قرارگاه جهادی معبری به آسمان

معبری به آسمان

ستاد حرکت های جهادی

گروه هایی از مردم ، به صورت خود جوش ، با آرمانی بلند ، انگیزه هایی معنوی و همت های استوار ، در مناطق کم برخوردار مادی یا معنوی حضور می یابند تا تداوم بخش جریان انبیا باشند ، حرکت این گروه ها دارای دو مولفه جمعی و جهادی است و بر اساس تعالیم قرآن کریم و رسالت پیامبر رحمت (ص) و آموزه های اهل بیت ( علیهم السلام ) استوار است و قدمتی به بلندای تاریخ همه انبیا و اولیا دارد.

پیوسته راهنمایان آسمانی بشر کوشیده اند که درهمه انسان ها ، احساس مسئولیت نسبت به خداوند ، خود و دیگران و جامعه ایجاد نمایند و حاصل این انگیزش و احساس عمیق ، حرکت های الهی و معنوی در بستر جامعه است. این حرکت ها نوید بخش الگوی نوینی در زندگی بشر می باشد ، الگویی که بر اساس معنویت ، عدالت ، ایثار ، اخلاص و زهد بنا شده و آرزوی بشریت در همه ادوار تاریخ بوده است.

گروه های جهادی ، همگی دارای اهدافی هم سو می باشند و رویکرد مشترک همه این گروه ها خود سازی جهادی و خدمت رسانی اجتماعی است تا با کمک به نظام اسلامی در راستای تحقق آرمان بلند انقلاب اسلامی که دست یابی به حکومت جهانی اسلام است ، حرکت کنند.

دست یابی به این آرمان بلند پیوسته نیازمند مهندسی جامعی است تا گروه های جهادی بر اساس چشم انداز ، راهبرد و سیاست واحدی حرکت نمایند.

مقام معظم رهبری ( حفظه الله ) به عنوان بزرگ فرمانده میدان جنگ نرم ، پیوسته قطب نمای این حرکت عظیم بوده اند و سخنرانی ایشان در جمع جهاد گران بسیج سازندگی (89/6/31) سرآغاز تحولی عظیم در حرکت های پیش روی گروه های جهادی گردید ، سند چشم انداز حرکت های جهادی حاصل مطالعه عمیق این سخنان و تحقیق تخصصی کارشناسان جهادی می باشد.


دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن

بلوک تبلیغ حذف شد

با غیرفعال کردن مسدودکننده تبلیغات از ما حمایت کنید