رسانه

محرم ۹۹

شب اول
زمینه – حاج ابوذر بیوکافی – دانلود

 

زمینه – حاج ابوذر بیوکافی – دانلود

 

شب سوم
دانلود 

 

دانلود 

 

دانلود

 

دانلود

 

شب چهارم

واحد: بگو چی اومده به سرم – حاج مرتضی علی بیگی – دانلود

 

شور: روضه و سینه زنی – حاج مرتضی علی بیگی – دانلود

 

شور: علی اکبر دادی علی اکبر میدم – حاج ابوذر بیو کافی – دانلود

 

زمینه: هدیه آوردم هدیه ای سلیمانم – حاج ابوذر بیوکافی – دانلود

 

روضه – حاج ابوذر بیوکافی – دانلود

 

روضه پایانی – حاج مرتضی علی بیگی – دانلود

 

شب پنجم

روضه – حاج ابوذر بیوکافی – دانلود

 

زمینه – حاج ابوذر بیوکافی – دانلود

 

زمینه – حاج ابوذر بیوکافی – دانلود

 

سنگین – حاج مرتضی علی بیگی – دانلود

 

شور – حاج مرتضی علی بیگی – دانلود

 

نوا و روضه پایانی – حاج مرتضی علی بیگی – دانلود

 

واحد – حاج مرتضی علی بیگی – دانلود

 

شب ششم

 

شب هفتم

شب هشتم

تاسوعا

عاشورا

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن

بلوک تبلیغ حذف شد

با غیرفعال کردن مسدودکننده تبلیغات از ما حمایت کنید